logo000

PŘIHLÁŠKA DO TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ

ZÁKLADNÍ KURZ

středa 20,00 - 22,00 *** od 19. ledna 2022

Taneční škola MLÁDÍ Ostrava se zavazuje, že žádná z níže uvedených dat nebudou sdělována třetím osobám a budou použita výhradně pro potřeby TŠ a bude s nimi zacházeno v souladu se směrnicí EU GDPRForma úhrady

Dárkový poukaz

Zasílat informační email


Podmínky účasti v kuzu:

 • Po úhradě školného jste řádně zapsáni do zvoleného kurzu.
 • Výuka probíhá pravidelně.
 • Hodiny zameškané vlastní vinou se nenahrazují.
 • Školné nezahrnuje pojištění proti úrazu, nebo odcizení věcí v neplacené šatně. Cennosti si nechávejte u lektora, nebo vezměte sebou do sálu.
 • Na lekcích budou pořizovány obrazové snímky, které budou zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích, nepřejete li si jejich zveřejnění sdělte nám to při zahájení kurzu.
 • Stornovací podmínky:

 • Zápisné je nevratné a rovná se storno poplatku při odhlášení z kurzu. Po dohodě lze převést na náhradního zájemce místo odhlášeného kurzisty, nebo na následující termín kurzu.
 • Odhlášení se z probíhajícího kurzu:Školné se vrací pouze ze zdravotních důvodů, které je nutné doložit lékařskou zprávou. Vrací se poměrná částka nespotřebovaného školného mínus 20% jako storno poplatek. Lékařskou zprávu s žádostí o navrácení školného je potřeba zaslat písemně na adresu TŠ, nebo elektronicky. Pro výpočet vrácené částky je rozhodující datum na lékařské zprávě.
 • Zrušení kurzu ze strany TŠ: Vrací se plná částka školného, po odečtení proběhlých lekcí
 • PRŮBĚH KURZU a COVID19: Pokud dojde k omezením výuky v souvislosti s COVID 19, tak kurz bude pokračovat jakmile to situace dovolí, tyto restrikce nejsou důvodem k navrácení kurzovného. Děkujeme za pochopení
 • ANTISPAM KONTROLA

  8 plus 3